Els tancaments interiors i exteriors, tractats amb la màxima importància com es mereixen, de fusta i com tota la vida, per sempre, inalterables i fabricats amb la fusta adequada per cada espai i funció. Tancaments movibles i batents, abatibles, estancs i hermètics. Fustes nobles pels interiors i tropicals adaptades a l’exterior, totes tractades amb acabats naturals per aconseguir la màxima qualitat i durabilitat.
Els paviments, tan importants en ser les superfícies més utilitzades i usades, càlids i naturals, còmodes i sobretot, sobris i inalterables pel pas del temps, inalterables per l’ús però sempre nobles i tractats amb el màxim respecte i rigor.